<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1534011543679989&ev=PageView&noscript=1" /> Rejsevilkår
Logo
Logo

Rejsevilkår

VIGTIGT

Disse generelle betingelser udgør sammen med øvrige oplysninger på www.hikingviking.dk, i turbeskrivelse, prisliste, tilbud, rejseplan og øvrige rejsedokumenter aftalegrundlaget mellem kunden og Hiking Viking ApS.

ARRANGEMENT

Rejserne er arrangeret af Hiking Viking ApS i samarbejde med lokale turarrangører, hoteller, flyselskaber og andre arrangører.

REJSEFORSIKRING

Det er et krav fra Hiking Viking ApS side, at du har en rejseforsikring, som dækker sygdom og ubegrænset hjemtransport i tilfælde af en ulykke. Den billigste måde er at købe en årsrejseforsikring, der hvor du har dine andre forsikringer. Sørg for at den dækker i hele verden. Overvej også om du skal have en afbestillingsforsikring, da billetten tit bestilles og betales flere måneder før afrejse.

PAS OG VISUM

Dit pas skal være gyldigt i mindst en måned efter hjemkomst fra Sydafrika. Der skal ikke ansøges om visum, alle med dansk pas får 3 måneders turistvisum ved indrejsen. Børn under 18 år, som rejser med begge forældre skal medbringe deres fødselsattest på engelsk. Den kan fås ganske gratis på det lokale kirkekontor. Børn under 18 år, som rejser med én forældre skal have skriftlig tilladelse fra den anden forælder. Se regler på um.dk. Jeg hjælper gerne med det praktiske.

TILMELDING , DEPOSITUM OG BETALING

Tilmelding til en rejse er bindende for kunden, når kunden skriftligt har meddelt Hiking Viking ApS, at kunden ønsker at bestille rejsen. Tilmelding er bindende for Hiking Viking ApS, når kunden har gennemført betalingen. Ved sin tilmelding bekræfter Kunden samtidig at have accepteret nærværende og/eller de pr. brev eller e-mail meddelte og/eller i program, prislister og/eller på www.aktivferiesydafrika.dk oplyste vilkår for rejsen. Det forventes endvidere, at kunden er bekendt med almindelige offentligt tilgængelige informationer om klimamæssige forhold på det valgte rejsemål på det valgte tidspunkt. Samtidig med tilmelding til en rejse betales et depositum. Størrelsen på depositum kan variere alt efter rejsens længde og karakter. Sker tilmelding mindre end 2 måneder før afrejse betales hele rejsens pris ved tilmelding. Restbeløbet for rejsen skal være indbetalt senest 2 måneder før afrejsedagen, med mindre andet er anført på fakturaen. Herefter vil billetter og øvrige rejsedokumenter blive fremsendt 7–10 dage før afrejsedagen. Op til højtider – danske såvel som sydafrikanske – kan der være behov for, at restbeløbet bliver indbetalt tidligere end normalt. Det skyldes ændrede betalingsfrister hos f.eks. hoteller, der skal garantere, at værelset er reserveret. Ved deltagelse i events, fx. Joberg2c – skal hele beløbet betales ved tilmelding til rejse. Betaling foregår ved bankoverførsel til konto nr. angivet i tilbuddet.

REJSENS PRIS

En rejses grundpris omfatter ydelser, der vil være specificeret for hvert enkelt rejsemål. Tillæg for særlige ydelser vil være nævnt under hver enkelt rejseydelse. Hvor prisen er oplyst i udenlandsk valuta, gør vi opmærksom på, at betaling kun kan ske i danske kroner omregnet efter bankernes salgskurs på faktureringstidspunktet med et tillæg på 3 %. I alle tilfælde tillægges rejsens pris et beløb til dækning af ekspeditionsgebyr, omkostninger til Rejsegarantifonden samt til forsikring af Hiking Viking ApS’s objektive ansvar iht. Pakkerejseloven – jvf. „Ansvarsrisiko” herunder.

GEBYRER

Ved køb af visse rejser og/eller enkeltydelser, f.eks. fly, hotelophold, billeje eller andre landarrangementsydelser forbeholder Hiking Viking ApS sig ret til at opkræve et reservationsgebyr. Ved ekstraydelser på kundens foranledning, f.eks. bonusregistreringer, fremsendelse af kopier af billetter og/eller kopier af andre dokumenter forbeholder Hiking Viking ApS sig ligeledes ret til at opkræve et gebyr.

LOKALE SKATTER OG AFGIFTER

Alle skatter og afgifter, der kan eller skal opkræves hjemmefra er inkluderet i rejsens pris. Der kan forekomme turistskatter, som skal betales kontant lokalt. Sydafrika er suveræn til uden eller med meget kort varsel at ændre eller indføre nye skatter og afgifter. Kunden har ikke krav på refundering af udgifter til sådanne skatter og afgifter.

AFTALER OM SPECIFIKKE YDELSER

Samtlige aftaler om specifikke ydelser – f.eks., men ikke kun – om særlige værelsestyper, måltider, transfers, særaftaler m.v. skal – for at have gyldighed – fremgå udtrykkeligt af rejsedokumenterne. Hiking Viking påtager sig intet ansvar for, hvorvidt optjente bonuspoints på en rejse registreres på kundens bonuskonto.

KUNDENS ÆNDRINGER

Det er ikke muligt at ændre flybilletten, når den først er bestilt. Ændringer i landarrangementer kan ske op til 2 måneder for afrejse.

FORTRYDELSESRET/KUNDENS AFBESTILLING

Der er ikke fortrydelsesret jævnfør forbrugeraftaleloven på pakkerejser. Der gælder derimod nedenstående regler om afbestilling: Afbestiller kunden mere end 2 måneder før afrejse opkræves stadig et beløb svarende til depositum. Afbestiller kunden senere end 2 måneder før afrejse opkræves 100% af rejsens pris. Såfremt et pakkearrangement, en hotelreservation, en flybillet eller en anden ydelse er behæftet med strengere afbestillingsbetingelser vil disse være gældende og blive oplyst ved reservationen.

KUNDENS PLIGTER

Det er kundens ansvar at sørge for gyldigt pas, visa og vaccinationer, som er nødvendige for rejsens gennemførelse. Navn i flybillet skal altid være i overensstemmelse med det i passet indførte navn. Da det oftest ikke er muligt at ændre navne i flybilletter efter tilmelding, såvel som uoverensstemmelse mellem navne i flybillet og pas kan føre til afvisning ved check-in til flyet, er det kundens ansvar at de ved tilmeldingen oplyste for- og efternavne på deltagerne er korrekte og i overensstemmelse med alle for- og efternavne i deltagernes pas. Ligeledes er det kundens pligt umiddelbart efter modtagelse af rejsedokumenterne, at kontrollere, at disse er i overensstemmelse med det bestilte, og at for- og efternavne i billetter og øvrige rejsedokumenter er korrekte og i overensstemmelse med hinanden. Hiking Viking ApS påtager sig intet ansvar for de følger, afgivelse af ukorrekte eller manglefulde oplysninger kan medføre.

FLYTIDER I REJSEPLAN OG BILLETTER

De i billetten og rejseplan anførte tider er altid lokaltider. Kontroller altid afgangstiderne i de fremsendte rejsedokumenter. Kunden skal med det samme kontakte Hiking Viking ApS, såfremt tiderne afviger fra den oprindelige bestilling/bekræftelse, således at Hiking Viking ApS får mulighed for at rette evt. fejl i god tid inden afrejse.

OVERDRAGELSE AF REJSEN

Overdragelse af rejsen til en anden person er på grund af regler, der gælder for ydelser leveret af vores underleverandører, ikke muligt.

UDEBLIVELSE, UUDNYTTEDE YDELSER M.V

Har kunden ikke afbestilt rejsen og/eller indfinder kunden sig ikke på angivet tid og sted for ud- eller hjemrejsen, eller kan kunden ikke tiltræde eller fuldføre rejsen på grund af manglende rejsedokumenter, herunder f.eks. flybilletter, vouchers, gyldigt pas, nødvendige visa, vaccinationsattester m.v., har Hiking Viking ApS ret til at beregne sig den totale pris for rejsen. Hvis kunden udebliver fra anførte transporter eller på anden måde undlader at udnytte de ydelser, som er bestilt, kan der ikke kræves godtgørelse for de uudnyttede ydelser.

REKLAMATIONER UNDER REJSEN

Eventuelle reklamationer under rejsen skal fremsættes overfor det relevante flyselskab, hotel, Hiking Viking ApS’s repræsentant eller samarbejdspartner på stedet indenfor rimelig tid efter at kunden har konstateret en eventuel mangel, så der er mulighed for at afhjælpe fejlen/manglen med det samme og med mindst ulempe for kunden. Kunden skal sikre sig bevis for, at han/hun har reklameret, hvis fejlen/manglen ikke kan rettes på stedet, og kunden evt. senere ønsker at rejse krav om erstatning overfor Hiking Viking ApS. Manglende reklamation og bevis herfor vil medføre tab af retten til senere erstatning jf pakkerejselovens § 26. Krav angående fejl/mangler, der ikke kunne løses på stedet, skal være Hiking Viking ApS i hænde indenfor rimelig tid efter rejsens afslutning. Kan reklamationen ikke løses til kundens tilfredshed, kan kunden indbringe den for Pakkerejseankenævnet.

PRISÆNDRINGER EFTER AFTALENS INDGÅELSE

Hiking Viking ApS forbeholder sig ret til efter tilmelding at ændre prisen på grund af ændringer i transportomkostninger – herunder brændstofpriser – skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser – herunder lufthavns-, havne-, landings-, startafgifter – samt de valutakurser, indkøbspriser og tariffer, der er anvendt ved beregning af rejsens pris. En prisændring vil blive meddelt kunden snarest muligt og senest 20 dage før afrejse.

ØVRIGE BETINGELSER

Pakkerejser solgt af Hiking Viking ApS er omfattet af “Lov om pakkerejser”.

Hiking Viking ApS

Haraldstedvej 99

4100 Ringsted

60 14 41 93

CVR. nr 42520209

© 2023 Hiking Viking

Hiking Viking ApS

Haraldstedvej 99

4100 Ringsted

6014 4193

CVR. nr 42520209